Členské příspěvky

Typ cvičení Příspěvek za pololetí
Zápisné (neplatí se při odevzdání členského průkazu z předchozího pololetí) 200 Kč
Běžné cvičení 1x týdně 1700 Kč
(v podzimním pololetí možno platit 2 pololetí za 3200 Kč)
Běžné cvičení 1x týdně – studenti (s kartou ISIC) 1500 Kč
Běžné cvičení 1x týdně – do 18 let 800 Kč
Běžné cvičení 1x týdně – žáci ZŠ 400 Kč
Běžné cvičení 2x týdně 2900 Kč
Běžné cvičení 2x týdně – do 18 let 1300 Kč
Běžné cvičení 1x + Speciálka 1x týdně – žáci ZŠ 700 Kč
Běžné cvičení 1x + Speciálka 1x týdně – do 35 let 2200 Kč
(při dobré prezenci Speciálky v předcházejícím pololetí sleva 500 Kč)
Běžné cvičení 4x týdně 4000 Kč
(neplatí se zápisné 200 Kč)
Běžné cvičení 3x + Speciálka 1x týdně – do 35 let 4000 Kč
(neplatí se zápisné 200 Kč)
 • Uvedené příspěvky jsou za jedno pololetí.
 • Délka jednoho cvičení je 120 minut.
 • Příspěvky se platí hotově přímo v tělocvičně s vyjímkou příspěvku 4000 Kč placeného převodem.
 • Přihlášky na cvičení 4x týdně (příspěvek 4000 Kč) jsou kvůli omezené kapacitě možné individuálně na emailové adrese klubu.
 • Platbu jednotlivých cvičení neumožňujeme.
 • Podzimní pololetí - cvičíme říjen až konec ledna.
 • Jarní pololetí cvičíme únor až začátek června.

Členské příspěvky a náhrady cvičení

 1. Po zaplacení členského příspěvku na cvičební období má člen nárok na návštěvu cvičení v podzimním nebo jarním pololetí pouze v den v týdnu a v čase uvedeném ve svém členském průkazu. V době školních prázdnin necvičíme a tato doba také není zahrnuta do cvičební kvóty. V létě organizujeme mimořádná letní cvičení.
 2. V případě neúčasti člena na cvičení, vyjma bodu 3 a 4, se členský příspěvek nevrací a náhrada za cvičení se neposkytuje.
 3. V případě souvislé dlouhodobé nepřítomnosti (déle než 2 týdny) ze zdravotních důvodů doložené lékařským potvrzením, může být (avšak pouze po domluvě s cvičitelem) poskytnut termín náhradního cvičení. Tato možnost je limitována kapacitou tělocvičen, tzn.náhrada je možná zpravidla až v druhé polovině cvičebního období.
 4. Při nepřítomnosti delší než 4 týdny je možné v dalším pololetí na požádání poskytnout slevu ve výši poměrné části členského příspěvku. Podmínkou poskytnutí slevy je předložené lékařského potvrzení, ze kterého je jasně patrná doba, kdy nebylo členovi ze zdravotních důvodů cvičení doporučeno, a odevzdání členského průkazu na začátku nepřítomnosti. Průkaz je možné odevzdat osobně v tělocvičně nebo zaslat poštou na kontaktní adresu. O slevu žádá člen při návratu na cvičení emailem na adresu uvedenou na zadní straně průkazu.