Vánoční výlet 2023

Tradiční svatoštěpánský výlet, tentokrát ze Všenor do Řevnic