Naše metodika jógy

Občas se nám stává, že se nás hosté ptají, jakým způsobem vedeme v našem Klubu cvičení jógy. Metodické zásady pro vedení cvičení v Klubu kondiční gymnastiky jógy jsou v naší příručce, ale není na škodu si je připomenout.

Bipolarita

Cvičení zrcadlových variant pozic včetně balančních.

Posloupnost

Postup od jednodušších pozic k těžším. To se aplikuje jak při výuce, tak při cvičení okruhů variant jedné pozice (podle Jengára).

Zvyšování pružnosti i schopnosti zpevnění

Cvičíme pozice protahovací i silové včetně balančních ve stoji, v sedu, v lehu i ve vzporu.

Kompenzace

Střídání pozic v záklonu, předklonu, úklonu a torze v různých polohách. I např. při okruhu variant předklonových pozic následuje alespoň jedna kompenzační záklonová.

Postizometrická relaxace

Sval se lépe uvolní a protáhne, když je před tím izometricky stažen – používáme hlavně v pasivním protažení na „speciálce“.

Plynulost přechodů mezi pozicemi

Sled ásan je volen tak, aby výchozí polohy plynule postupovaly (např. leh na, zádech, na břiše, dřep, sed, stoj apod.)

Střídání tonizace a relaxace svalů

Klasický princip hathajógy, kdy se střídají výdrže v pozici nebo několika jejích variantách s přiměřenou délkou relaxace. V některých skupinách se cvičí tak, že kontinuálně probíhají ásany (třeba jako v súrja namaskár) a krátká relaxace je teprve nakonec. Příkladem je tzv. Powerjóga.

Iterace

Opakování pozic v jednotlivých cvičeních a tím postupné zvládání u cvičících a přibližování ke standardnímu provedení pozice. Používáme globální metodu výuky – cvičíme všechny pozice od začátku a cvičící je opakováním postupně zvládají. Empirická metoda, kde se snaží naučit cvičitel cvičence důkladně jednu pozici a pak teprve postoupit dále, může být pro cvičence těžkopádná a nezáživná. Používají ji v některých skupinách „Jóga v denním životě“ a částečně i skupiny cvičící podle Jengára.

Absolutní vyloučení adorace

V některých skupinách provozují různé projevy božské úcty a klanění „guruovi“ nebo také „paramahamsovi“, kterému pak neříkají cvičitel, ale učitel. To je u nás zcela vyloučeno a podtrženo i střídáním cvičitelů, aby nevznikala závislost submisivních jednotlivců na cvičiteli. Cílem výuky je naopak možnost samostatného cvičení našich členů. Výsledkem adorace „gurua“ může být kumulace submisivních jedinců, zatímco běžné typy nebo dominantní jedinci ze skupiny odcházejí. Tomu se snažíme naším přístupem zabránit.

Eklektický přístup k různým jógovým školám

Cvičitelé čerpají z metodiky různých jógových škol, ale současně dodržují naše základní metodické zásady a zásady hathajógy.