Jóga

Jóga je systém fyzických a psychických cvičení těla, jehož základy před dvěma tisíci roky formuloval Patandžali. Výuku jógy, jako tělesné a psychické discipliny těla, rozdělil do 8 stupňů:

 • Jama – první dva stupně tvoří základy chování a morálky při výcviku
 • Nijama
 • Pránájáma – dechová cvičení
 • Ásany – pozice těla
 • Pratjáhara – obrácení pozornosti směrem do těla, vnímání pocitů těla při cvičení a omezení vnímání vnějších, rušivých vlivů prostředí
 • Dháraná – koncentrace pozornosti
 • Dhjána – meditace
 • Samádhi – kontemplace, formulovaná Patandžalim jako cíl výcviku a nejvyšší stav vědomí

Cestu k dosažení nejvyššího osmého stupně ukazuje praxe postupů různých druhů jógy (např. karmajóga, džnánajóga, baktijóga, tantrajóga, kundalinijóga nebo hathajóga).

Hathajóga

V našem klubu používáme techniku hathajógy, přizpůsobenou evropské (západní) mentalitě cvičenců, jak byla popsána v různých příručkách od různých autorů.

Slovo jóga (jóg) se překládá obvykle ze sanskrtu (staroindický jazyk) jako metoda, spojení, někdy také „Jho“, což vyjadřuje disciplinu těla a mysli. Slova „Ha“ a „Tha“ vyjadřují fyzické a duševní postupy cvičení, tedy hathajógu jako systém fyzických a duševních cvičení těla, která jsou vzájemně propojena.

Naše základní cvičení jógy

Naše základní cvičení jógy zahrnuje prvních 5 stupňů z tradiční techniky hathajógy, tedy včetně pratjáhary, při čemž první dva stupně (jama, nijama) explicitně nezdůrazňujeme, protože podobné základy morálky jsou obsaženy v morálním kodexu evropské (západní) společnosti (i když třeba „Astéja – neulpívání“ např. na majetku by se přece jen měla více zdůrazňovat v naší současné posttotalitní společnosti). V závěrečné relaxaci se naše praxe dotýká částečně i šestého stupně výuky hathajógy (dháraná).

 1. úvodní zklidnění – (5 min)
 2. průpravná cvičení ke zvládnutí pozic (50 až 55 min)
 3. sestava ásan, mezirelaxací a dechových cvičení (50 až 55 min, souvislá dechová cvičení maximálně 10 min)
 4. závěrečná relaxace (8 až 10 min)

Speciální gymnastika jógy

Speciální gymnastika jógy se zaměřuje především na výuku pozic (ásan) a jejich těžších variant. Toto cvičení je určeno především těm zájemcům, kteří se chtějí více soustředit na cvičení ásan, jsou mladšího věku (do 35 let), mají předchozí průpravu z jiných sportů (gymnastika, tanec, bojové sporty apod.) nebo také našim členům, kteří chtějí dosáhnout rychlejšího pokroku ve cvičení ásan a berou toto cvičení jako doplňkové k základnímu cvičení hathajógy (pak tedy souběžně navštěvují základní cvičení a speciální gymnastiku jógy). Toto cvičení trvá 120 až 135 min a jeho náplň je následující:

 1. dynamická rozcvička (asi 40 až 45 min)
 2. pasivní protažení (strečink) ve dvojicích (20 až 25 min)
 3. nácvik ásan a jejich variant (asi 55 min)
 4. posilovací cvičení (asi 10 min)

Mohlo by vás zajímat