Naše cvičení

Jóga je systém fyzických a psychických cvičení těla, jehož základy před dvěma tisíci roky formuloval Patandžali. Výuku jógy, jako tělesné a psychické discipliny těla, rozdělil do 8 stupňů:

  • Jama – první dva stupně tvoří základy chování a morálky při výcviku
  • Nijama
  • Pránájáma – dechová cvičení
  • Ásany – pozice těla
  • Pratjáhara – obrácení pozornosti směrem do těla, vnímání pocitů těla při cvičení a omezení vnímání vnějších, rušivých vlivů prostředí
  • Dháraná – koncentrace pozornosti
  • Dhjána – meditace
  • Samádhi – kontemplace, formulovaná Patandžalim jako cíl výcviku a nejvyšší stav vědomí

Cestu k dosažení nejvyššího osmého stupně ukazuje praxe postupů různých druhů jógy (např. karmajóga, džnánajóga, baktijóga, tantrajóga, kundalinijóga nebo hathajóga).

Hathajóga

V našem klubu používáme techniku hathajógy, přizpůsobenou evropské (západní) mentalitě cvičenců, jak byla popsána v různých příručkách od různých autorů.

Slovo jóga (jóg) se překládá obvykle ze sanskrtu (staroindický jazyk) jako metoda, spojení, někdy také „Jho“, což vyjadřuje disciplinu těla a mysli. Slova „Ha“ a „Tha“ vyjadřují fyzické a duševní postupy cvičení, tedy hathajógu jako systém fyzických a duševních cvičení těla, která jsou vzájemně propojena.

Klasická hathajógaKlasická hathajóga

Naše základní cvičení jógy zahrnuje prvních 5 stupňů z tradiční techniky hathajógy, tedy včetně pratjáhary, při čemž první dva stupně (jama, nijama) explicitně nezdůrazňujeme, protože podobné základy morálky jsou obsaženy v morálním kodexu evropské (západní) společnosti. V závěrečné relaxaci se naše praxe dotýká částečně i šestého stupně výuky hathajógy (dháraná).

Cvičení probíhá v pomalém tempu, pozornost je věnována dechu a soustředění pozornosti na vlastní tělo. Každé cvičení zahrnuje různé typy pozic: předklonové, záklonové, torzní, úklonové, silové i balanční sestavené tak, aby procvičily celé tělo, a mezi jednotlivými lekcemi se pozice obměňují, aby si cvičenci postupně osvojili co nejširší škálu pozic.

Jógová gymnastikaJógová gymnastika

Jógová gymnastika jógy se zaměřuje především na výuku pozic (ásan) a jejich těžších variant. Toto cvičení je určeno především těm zájemcům, kteří se chtějí více soustředit na cvičení ásan, mohou mít předchozí průpravu z jiných sportů (gymnastika, tanec, bojové sporty apod.) nebo také našim členům, kteří chtějí dosáhnout rychlejšího pokroku ve cvičení ásan a berou toto cvičení jako doplňkové k základnímu cvičení hathajógy (pak tedy souběžně navštěvují klasickou hathajógu a jógovou gymnastiku).

Jógová gymnastika je dynamičtější cvičení určené pro ty, kdo chtějí se svým tělem více pracovat a zkoušet si i náročnější varianty jógových pozic - ásan. Na rozdíl od cvičení klasické hathajógy, které probíhá v klidu a soustředění, je jógová gymnastika živější a komunikativnější cvičení, kde si cvičenci navzájem radí a pomáhají při zaujímání ásan, a zahrnuje i cvičení ve dvojicích

 

 

 

 

Fyzio jóga

Fyzio jóga v sobě obsahuje prvky fyzioterapie a zdravotního cvičení. Není tedy na rozdíl od klasické hatha jógy zaměřená na meditativní prožitek jogína, ale spíše na správné nastavení těla v jednotlivých pozicích. Ásany nemusí vždy mít klasickou podobu, často jsou modifikované s ohledem na možnosti těla "západních" cvičenců. Často se v lekcích setkáme s asistencemi v pozicích, kdy lektor fyzicky navádí cvičence do varianty ásany, která je pro jeho tělo nejvhodnější. V pozdějších lekcích, kdy už mají cvičenci dobrý základ, je možné přejít i k asistencím prohlubujícím jednotlivé ásany.

Fyzio jóga

Více o všech třech typech našich cvičení se dozvíte na následujících odkazech:


Mohlo by vás zajímat

Stránka