Naši cvičitelé

Našimi cvičiteli jsou Renáta Denková, Alena Smetanová, Daniela Mandová, Dana Dobrovodská, Gita Balíčková, Honza Čupera, Jana Bacíková, Dana Mixová, Petr Žáček, Gabriela Drábková, Jarmila Bilíková, Petr Šorna a David Staščák. V každé tělocvičně se během cvičebního období vystřídají alespoň dva z nich.